Totalt Besøk : 1,755 - Sidevisning : 2,471
Baneteknologi AS Consulting
Baneteknologi AS Consulting

Velkommen til Baneteknologi AS

Utvikling

Utviklingen har vært imponerende siden vi benyttet denne. Elektrisk Jernbanedrift er den røde tråden i moderne Infrastruktur, spesielt med tidens krav om energieffektivisering og miljøværn. Derfor er det viktig å ta vare på fagmiljøet slik at vi kan følge kravene og utviklingen inn i fremtiden. Ta kontakt for en uforpliktene prat om eventuellt råd og veiledning.

Les mer

Mitt mål

Å hjelpe til med å bygge infrastrukturen til hva det bør være i et moderne samfunn. Til å finne de rette løsninger og å utvikle teknologien mot mindre feil. For Fremtidens Transport.

Les mer

Min Bakgrunn

Startet på Jernbanen i 1982 da alt het NSB. Spikkestadbanen som første prosjekt. Dernest Oslo Ski, Sandbukta, Onsøy-Fredrikstad, Moss-Rygge, Fredrikstad stasjon, Ski stajon, Returledning over Bergensfjellet, Returledning over Dovrefjell, Åbogen-Grensen, Filipstad driftsbanegård. Ble så ansatt i Jernbaneverket region Øst på Teknisk kontor. Etter 6 år i denne stillingen ble jeg flyttet til Hovedkontoret for å gjør samme jobben. I 2005 gjorde jeg et opphold frem til jeg begynte i Baneteknikk AS i 2007.

Les mer

Baneteknologi AS Consulting
Baneteknologi AS Consulting
Baneteknologi AS Consulting
Baneteknologi AS Consulting