Baneteknologi AS Electrical Rail Operations and Planning of Projects

Baneteknologi AS Electrical Rail Operations of Modern Infrastructure: Baneteknologi AS if want to see could find a better solution. Electrical Rail Operations is the red thread of modern infrastructure, especially with the demands of the day on energy efficiency and environmental protection. Therefore, it is important to take care of […]

Utvikling

Utviklingen har vært imponerende siden vi benyttet denne. Elektrisk Jernbanedrift er den røde tråden i moderne Infrastruktur, spesielt med tidens krav om energieffektivisering og miljøværn. Derfor er det viktig å ta vare på fagmiljøet slik at vi kan følge kravene og utviklingen inn i fremtiden. Ta kontakt for en uforpliktene […]

Mitt mål

Å hjelpe til med å bygge infrastrukturen til hva det bør være i et moderne samfunn. Til å finne de rette løsninger og å utvikle teknologien mot mindre feil. For Fremtidens Transport.

Min Bakgrunn

Startet på Jernbanen i 1982 da alt het NSB. Spikkestadbanen som første prosjekt. Dernest Oslo Ski, Sandbukta, Onsøy-Fredrikstad, Moss-Rygge, Fredrikstad stasjon, Ski stajon, Returledning over Bergensfjellet, Returledning over Dovrefjell, Åbogen-Grensen, Filipstad driftsbanegård. Ble så ansatt i Jernbaneverket region Øst på Teknisk kontor. Etter 6 år i denne stillingen ble jeg […]