Mine klienter så langt:

 

Team Bane

Ble engasjert for å bistå TB som anleggsleder med utvidelsen av Bjørnfjell stasjon på Ofotbanen. Leide inn folk fra hele Skandinavia, svært få med faglærte og stort sett Svensker som var vant med Svensk byggeskikk. Vi skulle utvide stasjonen mot Sverige og legge inn alle vekslene nye. Vi skulle bygge videre fra den gamle stasjonen med kontakledningsanlegget som allerede fantes. Vi fikk desverre problemer med kl høyden over stasjonen da åkene ble montert etter prosjektering. Stasjonen ble utvidet fra Anleggstart var 01.05.2014 og anleggslutt var 01.12.2014. Lengden på stasjonen ble økt fra 500 m til 1100 m og kan ta imot toglengder opp mot 750 m. Prosjektet omfattet Sprenging av nærmere 40 tusen kubikkmeter steinmasser, delvis fornying av kl anlegg, bygging av ny plattform for persontog, etablering av driftsveier, forlenging og bygging av snøoverbygg samt omlegging av Rallarveien.

Melby

Fikk et lite oppdrag sammen med Melby for å utvikle en ny type utligger som Melby vil produsere. Dette er foretningshemligheter så jeg kan ikke røpe for mye. Det er tenkt å få denne utliggeren opp for testing innen utgangen av 2016.