Mine Tjenester:

 

Tjenester I

Kan tilby en rekke tjenester som blant annet Leder Elsikkerhet og Hovedsikkerhetsvakt. Bistand ved befaringer og planlegging av større eller mindre prosjekter. Bestilling av Elsikkerhetsplaner og Ruteordre. Utredninger og kostnadsoverslag på utbygginger eller omgjøringer i infrastrukturen. Produksjon av modeller i forbindelse med utredninger eller retslige oppgjør.

 


 

Tjenester II

Etter mer enn 25 års erfaring ved banen kan jeg tilby fagstøtte og bistand ved bygging av kontaktledningsanlegg.. Jeg har tjenestegjort som: Montør, Formann, Oppsynsmann, Anleggsleder , Fagsjef, og Fagansvarlig.

 


 

Tjenester III

Kan også stille som rådgiver for Prosjektering og planlegging. Som avdelingsingeniør i Jernbaneverket gjorde jeg en del prosjekteringsarbeide i større og mindre grad og har god kjennskap til gjeldene regler og lover i forbindelse med Jernbane.

 


 

Tjenester IV

EttUtvikling og Innovasjon: Da jeg satt som Teknisk støtte i Jernbaneverket var en av mine yndlingsutfordringer å finne løsninger på ting som lenge har vært et problem i driften. Ting som kan nevnes i denne sammenhengen er” Lynspolen” en inretning som hindrer lynspenningen i å nå sporet.”Bøylescanning” fotografering av pantografen på toget i fart for å avdekke feil. Klumpbeskyttelse i sporveksler for å hindre at isklumper fra toget faller mellom tunga og stokkskinna. Dette er problemer som var med på å lamme toggangen og har bidratt positivt til punktlghetysnivået på Jernbanen selv om det er langt igjen for å komme i mål. I forbindelse med en rettsak mellom Jernbaneverket og en fraktoperatør ble jeg forespurt om jeg kunne bistå. Det skulle rekonstrueres et hendelsesforløp og som kjent er dette vanskelig på Jernbane m.h.t. trafikk og sporgeometri. Dermed lagde jeg en modell i 1:32 som hadde lik geometri og kurve som åstedet. 2 vogner ble også laget den ene vindskjev lastet med kontainer den andre rett lastet. Modellen bidro til at Jernbaneverket fikk forlik og det var dette som var målet.