Spesialist med stor bredde

Ved siden av å bygge nye jernbaneanlegg utfører Baneservice alle tjenester innen vedlikehold av eksisterende infrastruktur.

Fokus på vedlikehold sørger for en vedvarende høy standard på alle anleggets deler. Dette er avgjørende for både sikkerhet og punktlighet.

Baneservice gjennomfører alle type vedlikeholdsoppdrag som:
• Ballastrensing
• Pukksupplering
• Sporjustering
• Skinnesliping
• Skinnesmøring