Startet på Jernbanen i 1982 da alt het NSB. Spikkestadbanen som første prosjekt. Dernest Oslo Ski, Sandbukta, Onsøy-Fredrikstad, Moss-Rygge, Fredrikstad stasjon, Ski stajon, Returledning over Bergensfjellet, Returledning over Dovrefjell, Åbogen-Grensen, Filipstad driftsbanegård. Ble så ansatt i Jernbaneverket region Øst på Teknisk kontor. Etter 6 år i denne stillingen ble jeg flyttet til Hovedkontoret for å gjør samme jobben. I 2005 gjorde jeg et opphold frem til jeg begynte i Baneteknikk AS i 2007.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *