Vår forretningsidé
Baneservice er en ledende leverandør av entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Med fremtidsrettet kompetanse støtter vi våre kunder i å levere sikre, effektive og miljøvennlige løsninger

Vårt mål
Sikkerhet, kvalitet og lønnsomhet er overordnete mål for Baneservice. Virksomheten skal ikke medføre tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, miljø eller materiell. Baneservice skal kjennetegnes av kvalitet i alle ledd, og tilfredsstille avtalte krav og kvalitetsmål. Selskapet skal skape verdier for både kunder, medarbeidere og eier.

Vår strategi
For å nå sine mål har Baneservice definert fire strategiske fokusområder: læring og vekst, interne prosesser, kunde og lønnsomhet

Vår visjon er først i sporet og våre verdier er ansvarlig og modig. Baneservice AS eies av Nærings- og fiskeridepartementet.