Prosjekter jeg har deltatt i:

Jeg tar for meg 2 vilkårlige prosjekter som jeg har vært med på.

Skien Vognhall

Mens jeg var ansatt i Baneteknikk ble jeg leid ut til Balfour Beatty med oppdrag å lære opp to nye montører. BBrail hadde oppdrag i Skien vognhall med montasje av Kontaktledningsskinne gjennom hallen. Jeg ble involvert inn i dette oppdraget og hadde med meg disse læreguttene. Det var BBrail Tyskland som hadde Prosjektert anlegget og de hadde gjort dette i henhold til Tyske normer og regler noe som ikke byggeledelsen ville ha. Dermed spurte de meg om jeg ville se om jeg kunne finne en bedre løsning. Jeg tok utfordringen og satte igang. BBrail hadde planlakt jording på skinna når den var foldet ut til siden med en forbindelse ut av bygget slik at vi hadde måttet bygge et “Apebur” med høyspentbrytere ute. Dette ble svært tungvint og masse ekstra arbeid. Videre skulle det være en utiseolert bit av skinna på midten. Denne utisoleringen var så lang at når toget paserte over denne isoleringa falt høyspenbryteren da den var uten spenning i 0.8

 


 

Heggedal og Spikkestad

Vi hadde akkurat gjort ferdig Moelven stasjon og hadde begynt å se oss om etter et nytt prosjekt da vi fikk en henvendelse fra Peab om vi kunne tenke oss å være med på et prosjekt med å bygge om to stasjoner på Spikkestad banen. Vi takket ja og kom til enighet med Peab. Vi skulle bygge alt på 12 uker, det skulle traues ut og byttes masse på hele området på begge stasjoner før det skulle bygges opp igjen med alt nytt. Jeg hadde rolle som Anleggsleder. I løpet av prosjektet ble Baneteknikk kjøpt opp av Mesta som gjorde en del forandringer på Ledelsen. Vi hadde en god tone i byggeledelsen og samarbeidet godt med Atkins som var den prosjekterende. Vi fikk ca 1 uke effektiv tid på å bygge hele kl. anlegget.

heggedal-og-spikkestad